News

Start Building on TEAMCloud

Published: 03/08/2021

Cloud Services - a virtual infrastructure with a variety of services. To use such services, you do not need to download and install anything on your PC. All data is stored on cloud servers and represents one large virtual server for the client. Physically, such servers can be located at a great ...

TEAMCloud service

Published: 02/08/2021

TEAMCloud cloud technologies are a set of servers operating in a common area through which the end user receives computing resources. Including: • servers & network infrastructure (infrastructure as a service (IaaS)) • ready-made platforms (platform as a service (PaaS)) • software ...

Co-location service

Published: 30/07/2021

Co-location or physical hosting involves the installation of customer-owned equipment in the TeamTelecomarmenia data center on the appropriate technical node. The device may consist of one or more servers, routers, condensers, etc. As a result, the customer rents part of the data center. You place ...

Shared hosting service

Published: 30/07/2021

Shared hosting is a service through which individuals and organizations create websites by placing them on online servers. In the case of this hosting,many websites are hosted on one server.This is the most effective type of hosting for small projects. Shared hosting is providing the following ...

Team Telecom Armenia-ն բացում է տնտեսական զարգացման իր ծրագրերը

Published: 02/07/2020

Եսայան եղբայրները գնում են «ՎԵՈՆ Արմենիա» (ապրանքանիշը՝ «Բիլայն») ընկերությունը։ Նրանք ստեղծելու են սերվերների մեծ բազա՝ ամպային ծառայություններ տրամադրելու համար։ Հայկ Եսայանը պատմել է մանրամասների մասին։     ...